Netkitap
Üyelik Sipariş İzleme Alışveriş Sepetim Favorilerim
Sepetim (0) 
Kitap Kelepir Topluluk
ara
 
Referans 
Hukuk 
 
Fiyat
 4 ~ 10 TL (43)
 10 ~ 20 TL (73)
 20 ~ 30 TL (50)
 30 ~ 40 TL (23)
 40 ~ 50 TL (5)
 50 ~ 100 TL (16)
 100 TL'den daha (6)
Sayfa
 1.s ~ 150.s (25)
 150.s ~ 300.s (98)
 300.s ~ 600.s (92)
 600.s ~ 900.s (43)
 900.s'dan daha (20)
 
sayfa
Her safyada 15, 50 kitap göster ... 280 kitap bulundu  
1~15 16~30 31~45 46~60 61~75 76~90 91~105
sayfa
sayfa
Sıralama seçenekleri:   Çok Satanlar Baskı Tarihi İndirim Kitap Adı
sayfa
1 İcra ve İflas Hukuku El Kitabı İcra ve İflas Hukuku El Kitabı
Baki Kuru
Adalet Yayınevi - Hukuk Uygulama Kitapları
Birinci baskısı 2004 yılında yayımlanmış olan ve mevcudu çoktan tükenmiş olan, bu kitabın en son değişikliklere göre tamamen yeniden yazılmış ve genişletilmiş 2. baskısı, Yayınevimiz tarafından gerçekleştirilmiştir

Tek (bir) cilt olan...
Etiket 215,00 TL
Netkitap'ta 204,25 TL
%5 İndirim
 
2 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararları
Erdal Sanlı
Adalet Yayınevi
Hukuk devletinde hukukun amacı, evrensel değerleri de göz önüne alarak, toplum yaşamının hukuksal çerçevesini sağlamaktır. Hakim, kendi bilgisini, tecrübesini ve vicdani kanaatini de katarak yasaları uygulayan kişidir. Bu uygulamadır ki...
Etiket 160,00 TL
Netkitap'ta 152,00 TL
%5 İndirim
 
3 Mülkiyet Hakkının Kazanılması 1 - 2 1. Kitap: Mülkiyet Hakkını Geçirim Borcu Doğuran Sözleşmeler 2. Kitap: Tapu Sicili ve Tescil Yolsuz Tescil Tapu Kaydının Düzeltilmesi İlgili Mevzuat Doktrin Yargıtay Karar Mülkiyet Hakkının Kazanılması 1 - 2 1. Kitap: Mülkiyet Hakkını Geçirim Borcu Doğuran Sözleşmeler 2. Kitap: Tapu Sicili ve Tescil Yolsuz Tescil Tapu Kaydının Düzeltilmesi İlgili Mevzuat Doktrin Yargıtay Karar
Mustafa Reşit Karahasan
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Etiket 130,00 TL
Netkitap'ta 123,50 TL
%5 İndirim
 
4 İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri (Ciltli) İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri (Ciltli)
Cengiz Kostakoğlu
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Toplumun gelişen sosyal ve ekonomik refah seviyesi, gerek konut gerekse işyeri, ticaret ve sanayi tesisleri yapımında hızlı bir artışa neden olduğu halde, çok gelişmiş olan yapı teknolojisinin, maalesef birçok büyük...
Etiket 130,00 TL
Netkitap'ta 123,50 TL
%5 İndirim
 
5 Tensip, Ön İnceleme ve Hukuki Yazışma Örnekleri Tensip, Ön İnceleme ve Hukuki Yazışma Örnekleri
Ahmet Cemal Ruhi
Adalet Yayınevi
Yeni göreve başlayan meslektaşlarımızın tensip hazırlarken bazen sıkıntılarla karşılaştıkları, nitelikli - iyi bir tensip hazırlamak için belli bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektiği, iyi hazırlanmamış bir tensibin davanın uzamasına neden...
Etiket 115,00 TL
Netkitap'ta 109,25 TL
%5 İndirim
 
6 KDV İade Rehberi (2 Kitap Takım) KDV İade Rehberi (2 Kitap Takım)
Maliye Hesap Uzmanları Derneği
Katma değer vergisi iadeleri, önceleri sadece tam istisnalardan kaynaklanmakta iken, zamanla indirimli orana tabi işlemler ve tevkifat uygulamaları nedeniyle kapsamı genişlemiş ve çok geniş bir mükellef kitlesi iade uygulaması ile...
Etiket 110,00 TL
Netkitap'ta 104,50 TL
%5 İndirim
 
7 Karşılaştırmalı TMS/TFRS - Vergi Uygulamaları ve Sonuçları (Ciltli) Karşılaştırmalı TMS/TFRS - Vergi Uygulamaları ve Sonuçları (Ciltli)
Akın Akbulut
Maliye Hesap Uzmanları Derneği
Kasadaki altının değerlemesi nasıl olacak?
Alacak yapılandırması nasıl ölçülür ve muhasebeleştirilir?
Kırdırılan senetler nasıl ölçülür?
Peşin fiyatına 10 taksitli satışta hasılat tutarı nedir?
Yatırım fonları nasıl ölçülür?
Türev ürünlerin muhasebe standartları ve vergi kanunları açısından...
Etiket 90,00 TL
Netkitap'ta 85,50 TL
%5 İndirim
 
8 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Mehmet Şerif Sağıroğlu
Legal Yayıncılık
İçindekiler:

Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler
Merkezlerin Kurulması, Destek Hizmetleri ve Kurumlararası Koordinasyon
Mali Hükümler
Ulusal Mevzuat
Ulusüstü Mevzuat
AİHM-YCGK Kararları
TBMM Tutanakları
Etiket 85,00 TL
Netkitap'ta 80,75 TL
%5 İndirim
 
9 Sorumluluk Hukuku - Kusura Dayanan Sözleşme Dışı Sorumluluk - Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Sorumluluk Hukuku - Kusura Dayanan Sözleşme Dışı Sorumluluk - Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk
Mustafa Reşit Karahasan
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
İçindekiler

Birinci Kitap
Kusura Dayanan Sözleşme Dışı Sorumluluk
Borç İlişkileri ve Kaynakları
Borç İlişkilerinde Sorumluluk
Zarar ile Giderime (Tazminata) Genel Bakış

Haksız Eylemden Doğan Sorumluluğun Öğeleri
Haksız Eylem
Haksız Eylemin Öğeleri (Unsurları)
Hukuka Aykırılık Bağı Sorunu
Yapımcının Sorumluluğu

İçtihatlar
Haksız Eylemin Öğeleri...
Etiket 85,00 TL
Netkitap'ta 80,75 TL
%5 İndirim
 
10 Avrupa Birliği Hukuku Avrupa Birliği Hukuku
Gülören Tekinalp, Ünal Tekinalp
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Eserde, Avrupa toplulukları hukukunun "case-law" özelliği dikkate alınarak Avrupa Toplulukları Mahkemesinin kararlarına yer verilmiş, kararlar açıklanmış, değerlendirilmiş, içerdikleri esaslar saptanmış ve bunlardan "doktrin" niteliği kazananlara işaret edilmiştir. İlkesel nitelikte beş...
Etiket 75,00 TL
Netkitap'ta 71,25 TL
%5 İndirim
 
11 Tazminat Hukuku - Maddi Tazminat Öğreti Yargıtay Kararları (Ciltli) Tazminat Hukuku - Maddi Tazminat Öğreti Yargıtay Kararları (Ciltli)
Mustafa Reşit Karahasan
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Kişinin, ekonomik yönden malvarlığının yanında, ondan ayrı kişi varlığını kabul etmek zorunludur. Yasa koyucu, başkasına zarar vermeye ilişkin sağtöre (ahlâk) kuralını benimseyerek kişinin beden ve mallarını korurken ruha tecavüz eden...
Etiket 70,00 TL
Netkitap'ta 66,50 TL
%5 İndirim
 
12 Sorumluluk Hukuk Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Sorumluluk Hukuk Sözleşmeden Doğan Sorumluluk
Mustafa Reşit Karahasan
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
İçindekiler

Borç İlişkileri ve Kaynakları
Borç İlişkilerinde Sorumluluk
Zarar ile Giderime (Tazminata) Genel Bakış

Birinci Kısım
Borçların Ödenmesi (İfası)
Genel Olarak
İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Ödeme
Para ve Faiz Borçlarında Ödeme

İkinci Kısım
Borç İlişkisinin Ödenmesinin Sonuçları

Birinci Bölüm
Edimin (Borcun)...
Etiket 70,00 TL
Netkitap'ta 66,50 TL
%5 İndirim
 
13 Türk Medeni Kanunu Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat Türk Medeni Kanunu Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat
Cevdet Yavuz
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
4722 Sayılı Yürürlük Ve Uygulama Kanunu
Möhuk
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Organ Nakli Hakkında Kanun
Kan Ve Kan Ürünleri Kanunu
Nüfus Hizmetleri Kanunu
Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair K.
Vakıflar K.
Türk Medeni...
Etiket 68,00 TL
Netkitap'ta 64,60 TL
%5 İndirim
 
14 4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler (Ciltli) 4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler (Ciltli)
Enver Salihoğlu, Selami Demirkol
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
2005 yılında basılan "4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler" başlıklı çalışmanın yayınlanmasından sonra ilgili mevzuatta essalı değişiklikler oldu. 5237 Türk...
Etiket 67,50 TL
Netkitap'ta 64,12 TL
%5 İndirim
 
15 Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde Anonim Şirket Yöneticilerinin Mali Hakları Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde Anonim Şirket Yöneticilerinin Mali Hakları
Işık Özer
Adalet Yayınevi
Anonim şirketin en önemli ve daimi nitelikte organı olan yönetim kurulu, şirkete ait işletmenin de sahibi konumundadır. Ticaret şirketi tipi olarak anonim şirketler, bugünkü dünya ekonomik yaşamında etkin bir aktör...
Etiket 65,00 TL
Netkitap'ta 61,75 TL
%5 İndirim
 
sayfa
Sıralama seçenekleri:   Çok Satanlar Baskı Tarihi İndirim Kitap Adı
sayfa
sayfa
Her Safyada 15, 50 Kitap Göster ... 280 kitap bulundu  
1~15 16~30 31~45 46~60 61~75 76~90 91~105
sayfa